Conceptul care stă la baza managementului de proiect este abordarea personalizată a fiecărui proiect în parte.  Astfel,  sunt luaţi în calcul diverşi factori precum cerinţele clientului, destinaţia proiectului, integrarea acestuia cu proiecte similare derulate pentru acelaşi client, bugetul alocat.
Confidenţialitatea este asigurată atât în baza contractelor încheiate cu clienţii, cât şi a celor încheiate cu colaboratorii.

Echipa implicată în desfăşurarea proiectului include specialişti din diverse domenii şi are o structură ierarhică permiţând eliminarea erorilor, comunicarea între membrii echipei şi obţinerea de feed-back de la client.
Personalul intern şi colaboratorii sunt recrutaţi după un sistem riguros de selecţie, astfel încât să se asigure calitatea lucrărilor, respectarea termenelor de predare, integrarea în echipa de proiect  şi comunicarea permanentă.  Personalul este evaluat permanent, astfel încât săƒ se asigure respectarea cerinţelor de calitate specifice.

Traducătorii sunt în mod obligatoriu absolvenţi ai unei facultăţi de limbi străine, majoritatea acestora fiind şi autorizaţi de Ministerul Justiţiei.
Utilizăm cele mai recente lucrări terminologice (memorii de traducere, dicţionare, glosare specializate, surse Internet) şi didactice (manuale, suporturi de curs personalizate etc.).

În ceea ce priveşte cursurile de limbi străine, aplicăm de asemenea, o abordare personalizată în funcţie de interesele cursanţilor. Predarea şi evaluarea se desfăşoară după metode specifice, urmărindu-se obiectivele didactice specificate de autorii manualelor.  Atingerea acestor obiective este verificată prin intermediul testărilor programate pentru fiecare curs. La sfârşitul fiecărui curs cursanţilor li se eliberează un certificat de participare, atestând frecventarea cursului şi punctajul obţinut la testarea finală.