Dacă doriţi să vă alăturaţi echipei noastre, vă rugăm să completaţi formularul de mai jos.


Nume şi  prenume
Adresa
Telefon
Fax
E-mail/http
Instituţia de învăţământ absolvită
Data absolvirii
Autorizaţie de  traducator/interpret eliberată la data
Ani de experienţă
Disponibilitate
Domenii de specializare
Nr. de pagini traduse pe zi
Memorii de traducere utilizate
Dicţionare utilizate
Posibilitatea de a elibera factură fiscală cu / fără TVA

Limbi străine cunoscute
Serviciile pe care le puteţi oferi

Tarifele dvs.