Oferim cursuri de limbi străine atât pentru persoanele care doresc să înveţe limba respectivă, cât şi pentru cele care vor să îşi aprofundeze cunoştinţele de limbă într-un domeniu specializat (financiar, comercial, juridic). La cursuri pot participa persoane fizice sau juridice. Cursurile se ţin la sediul clientului.
Cursurile pot fi oferite în variantă individuală sau în cadrul unei grupe. Ca frecvenţă acestea pot fi intensive sau extensive.

Testarea:
Pe parcursul cursului se desfăşoară trei testări:

1. Înainte de începerea cursului. Testarea conţine o parte scrisă şi una orală, timpul alocat fiind de aproximativ 60-90 minute. Această testare are un caracter orientativ pentru profesor, în vederea stabilirii nivelului de cunoaştere a limbii şi a repartizării în grupe. Această testare nu este inclusă în orele de curs şi este gratuită.

2. La jumătatea cursului. Această testare are rolul de verificare a cunoştinţelor dobândite de cursanţi şi formularea de recomandări.

3. La sfârşitul cursului. Această testare are rolul unei evaluări finale a cunoştinţelor şi formularea de eventuale recomandări, punctajul obţinut fiind trecut pe certificatul de participare.

Certificarea: la sfârşitul cursului se eliberează un certificat de participare

Asigurarea calităţii: Predarea şi evaluarea se desfăşoară după metode specifice, urmărindu-se obiectivele didactice specificate de autorii manualelor, în funcţie de nivelul cursanţilor şi de temele de interes pentru aceştia.
(formular tarife)