Serviciul de revizuire reprezintă verificarea lingvistică şi/sau terminologică a unor texte deja traduse în sau din limba română.
Traducătorii noştri sunt autorizaţi de Ministerul Justiţiei din România, putând astfel aviza orice fel de traducere, în urma comparării cu documentul original (colaţionare). Prin avizare se înţelege aplicarea ştampilei şi semnăturii, fie în vederea legalizării de către notarul public, fie a certificării exactităţii traducerii.