Oferim atât traduceri simple (care nu necesită legalizare notarială):
- documentaţii tehnice
- regulamente, rapoarte, legislaţie
- buletine de analiză
- prezentări comerciale şi alte texte de marketing şi publicitate,

Cât şi traduceri autorizate:
- tipizate (certificate de naştere, căsătorie, deces, caziere judiciare)
- diverse adeverinţe şi certificate
- diplome de studiu şi foi matricole
- contracte, procuri, declaraţii
- acte de societate

Traducerile autorizate poartă semnătura şi ştampila traducătorului şi pot fi legalizate de către notarul public.
Aceste traduceri nu pot fi efectuate decât de traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei.

Domenii de traducere:
Juridic
1 Tehnic (auto, medical, IT & comunicaţii, construcţii, biologie, inginerie, agricultură, protecţia mediului, transporturi etc.)
1 Economic şi comercial
1 Marketing şi publicitate
1 Beletristic

 

Competenţă lingvistică:
arabă, cehă, chineză, croată,engleză, franceză, germană, greacă, italiană, maghiară, olandeză, polonă, română, rusă, spaniolă, suedeză, turcă

Clase de limbi:

1 Limbi Clasa 1 – engleză, franceză, italiană
1 Limbi Clasa 2 - germană, spaniolă
1 Limbi Clasa 3 – cehă, croată, olandeză, maghiară, polonă, rusă, turcă
1 Limbi Clasa 4 – arabă, chineză, greacă, suedeză

Împărţirea în clase de limbi s-a realizat în vederea tarifării, preţurile crescând de la clasa 1 la clasa 4. (formular tarife)
Unitatea de măsură pentru tarifare este pagina standard: 1800 de caractere cu spaţii în limba ţintă (se calculează cu opţiunea Word Count din Word).