Tehnoredactarea este furnizată în cadrul proiectelor care necesită transpunerea de text imprimat în format electronic.
Acest serviciu este furnizat pentru acele proiecte care necesită machetarea, în vederea imprimării sau publicării ulterioare (manuale tehnice, prezentări de firmă, broşuri, pliante etc.). Aceste servicii completează serviciul de traducere, clientul beneficiind de servicii complete, provenind dintr-o singură sursă.